Konya ili hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi, amacıyla;

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Ve 66. Maddelerine,

 2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329,330,331,332,334,335,336,337. Maddelerine,

 3. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 'Yasaklar ' başlıklı 93. Maddesine,

 4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21. Maddesine,

 5. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine,

 6. 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 14. Maddesine,

 7. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Araçları talimatı.,

 8. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına, istinaden;

Kaymakamlığımızın 18.03.2016 tarihli Olur'ları ile İlçemiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçların satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacını, markasını ve modelini bildirmekle yükümlüdür.

Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının;

 • Hükümet Konağı,

 • İlçe Jandarma Komutanlığı,

 • İlçe Emniyet Amirliği,

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları,

 • Eğitim Kurumları,

  Üzerinde kullanılması yasaklanmıştır.

  Karara uymayanlar hakkında;

  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesindeki 'İl Genel Kurulu veya İdare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' Hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Yalıhüyük Kaymakamlığı