Mahmut ÖZDEMİR

                                          Nüfus Müdürü

VHKİ : Kemal Kılınç

 

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
MADDE 13- (1) İlçe nüfus müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
 a)            Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,
 b)           Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline                   getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 c)            Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 ç)            Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
 d)           5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,
  e)           Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
  f)            Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
  g)            Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
  ğ)            Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ve  mavi kart düzenlemek,
  h) Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
  ı)             Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
 

 

Yalıhüyük  Kaymakamlığı İkinci  katta  hizmet  vermektedir.

TEL:    0332571 6428

FAKS: 0332571 6428