MURAT  YILMAZ
                                VAKIF MÜDÜRÜ
 
Personel:
Kadir KOÇER:SYİG
Mehmet İMAMOĞLULLARI Y. Personel
 
İletişim:
0332 571 62 41 Tel
0332 571 62 41 FAX
yalihuyuksydv2@hotmail.com
 
Yalıhüyük Kaymakamlığı  zemin katta  hizmet vermektedir.
 
İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GÖREVLERİ
 

Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevini yapmak veya yaptırmak.

Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.

Belirli zaman aralıklarında yapılacak SOYBİS sorgulamalarının sonucuna göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.

Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.

Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,

Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ ya bildirilmesini sağlamak