Zafer OĞUL    

                                             Tapu MüdürV.

 

  

 Fatih ATALAY : 4/B Büro  Personeli

Soner METE     :4/B Destek Personeli

 

 

Tapu Müdürlüğü Hükümet Konağı İkinci Katta faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEL :0332 280 4487-0332 280 4488

FAKS :0332 571 6452

e-mail:yalihuyuktapusicil@hotmail.com

 
                                     
 
 
MİSYON
Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek, ve hizmete sunmaktır.
 
VİZYON
Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.
 
KALİTE POLİTİKASI
1. Mülkiyet verilerinin bilgi sistemi ortamında sunulması, mülkiyet ile ilgili sorunların bitirilmesi, devlete ve vatandaşa ait gayri menkullerin envanterlerinin elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye Ulusal Bilgi Sistemi’nin (e-devlet) altlığının oluşturulması sağlanacaktır.
 
2. Hizmet verilen vatandaş ve kuruluşların (paydaş)memnuniyetini ön plana çıkaran bir Kalite Yönetim Sistemi anlayışı hizmette kalite ve kalitede süreklilik sağlanacaktır.
 
3. TS EN ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş olan kalite yönetiminin de; sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanması, kalitenin ancak takım çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, birlikte çalışan tedarikçiler ve paydaşlarla takım ruhu ve ortak akıl yöntemi ile çalışılacaktır.
 
4. Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları temin edilecek, eğitim, iletişim ve motivasyon imkânları arttırılarak kurumsal aidiyet duyguları pekiştirilecektir .
 
5. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler alınacak ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
 
6. Görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
 
7. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, yeniliklerin Kuruma zamanında transferi sağlanacaktır.
 
8. Kurumumuzca sunulan kamu hizmetinde mesleki etik ilkelerine uygun davranılacaktır.
 
9. Çevre bilincinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanılacaktır.