YALIHÜYÜK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
                                                      Ahmet İhsan KAYA
                              Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
Gülcihan ÖZDEM              : V.H.K.İ.
 
...........................................:  Bilgisayar İşletmeni
 
 Hüdai Hüsamettin YALIN:  HİZMETLİ
 
Süleyman ŞİMŞEK           :   İŞÇİ
 
 
Tel:0332 571 64 01
fax:0332 571 60 36
yalihuyuk@icisleri.gov.tr
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Evrak havale ve dağıtım, evrak kabul memurluklarıyla ilgili düzenleme ve görevlendirmeler yapmak.
 
Kaymakamlık ile diğer Kurumlar arasındaki yazışmalar yapmak.
 
Dilekçeleri kabul, takip etme ve sonuçlandırma.
 
Hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti iş ve işlemlerini yürütmek.
 
İdare Kurulu iş ve işlemlerini takip etmek ve uygulamak.
 
4483 Sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması iş ve işlemlerinin yürütmek.
 
1111 sayılı kanuna göre Asker yakınlarına sağlık karnesi verilmesi kararlarını almak.
 
Disiplin Kurulu kararları ve disiplin işlemlerini yürütmek.
 
Taşınmaz mal zilyedliği ile ilgili mevzuat uygulamalarını yapmak.
 
Kamulaştırma Kanunu ile ilgili işlemleri yürütmek.
 
Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak.
 
Muhtar ve muhtarlıklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
Seçimlerle ilgili işlemleri yürütmek.
 
Önemli gün ve haftalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak.
 
İnsan Hakları Kurulu iş ve işlemlerini yürütmek.Bilgi Edinme Kanununa göre bildi edinme başvurularını değerlendirip sonuçlandırmak.
 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda Derneklere ait Lokal açma iş ve işlemlerinin yürütmek.
 
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarına ait denetim ve izin işlemlerini yürütmek.